Τομέας III

Στον Τομέα ΙΙΙ, στα δυτικά του Σπιτιού Ι.1, αποκαλύφθηκαν τμήματα οικιών και άλλων εγκαταστάσεων της Νεοανακτορικής εποχής (1600-1450 π.Χ.), αλλά οι κατόψεις δεν σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση. Η ανασκαφή προχώρησε σε βαθύτερα στρώματα και επιβεβαίωσε ότι η περιοχή αυτή του λόφου είχε κατοικηθεί συνεχώς από την ΠΜΙΙΒ έως την ΥΜΙΙΙΑ (2500 ως το 1400 π.Χ.) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε εγκατάσταση επεξεργασίας πορφύρας, για την εξαγωγή χρωστικού για την υφαντική, της Πρωτομινωικής II-III περιόδου (περ. 2300-2100 π.Χ.) (1). Στο Νοτιοανατολικό τμήμα του Τομέα ΙΙΙ ανασκάφθηκε μεγάλος λάκκος (2), διαστάσεων περ. 15 Χ 3 Χ 2 μ., του τέλους της Προανακτορικής περιόδου, ΜΜ ΙΒ-ΙΙΑ (20ός – 19ος αιώνας π.Χ.) γεμάτος με απορρίμματα προερχόμενα από την καταστροφή κτιρίων του πλατώματος της κορυφής του λόφου, τα οποία είχαν ισοπεδωθεί πριν από την κατασκευή του ανακτόρου. Η εξαιρετικής ποιότητας, παρά την αποσπασματική της διατήρηση κεραμική από το λάκκο (Α), δείχνει ότι ο Πετράς ήταν ιδιαίτερα σημαντικός οικισμός και διατηρούσε σχέσεις με την υπόλοιπη Κρήτη ήδη από το 2000-1800 π.Χ. Στο λάκκο βρέθηκε επίσης σφραγιδόλιθος (Β), ο οποίος φέρει πιθανότατα την πρωιμότερη στην Κρήτη παράσταση «ηγέτη», ανδρική μορφή που κρατεί ραβδί ή σκήπτρο.

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.