Μνεία

Ο δικτυακός τόπος "Ανασκαφές Πετρά - petras-excavations.gr" έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με χρήση Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα.

Ευχαριστούμε τους συντελεστές και τις κοινότητες των παρακάτω έργων:

Λειτουργία
LAMP Server

Λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου
Drupal CMS και συνεισφερθέντα πρόσθετα

Διαδραστικές λειτουργίες JavaScript
JQuery

Παραγωγή και επεξεργασία γραφικών και εικόνων
GIMP

Επεξεργασία κειμένου
OpenOffice.org

Εργαλεία ανάπτυξης - εκσφαλμάτωσης
Firefox Web Browser
Chromium Web Browser
Πρόσθετο WebDeveloper για τον Firefox
Πρόσθετο Firebug για τον Firefox
Επεξεργαστής κειμένου VIM

Λειτουργικό σύστημα για την ανάπτυξη - εκσφαλμάτωση
Ubuntu Linux

Ακόμα, το έργο GNU και πολλά άλλα έργα και δημιουγούς ΕΛΛΑΚ.

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.