Ανασκαφή οικοπέδου E. και Μ. Πατεροπούλου-Λιοντάκη

Η ιδιοκτησία βρίσκεται στον οικισμό του Πετρά και το ανατολικό όριο της εφάπτεται με την περίφραξη του απαλλοτριωμένου αρχαιολογικού χώρου.

Στο ανατολικό μισό του οικοπέδου υπάρχει ερειπωμένη οικία, ενώ το δυτικό μισό του αποτελεί αυλή, 6.50 Χ 9 μ. Η δοκιμαστική ανασκαφή (Ιούλιος 2007) περιορίστηκε στην αυλή.

Αποκαλύφθηκαν νεωτερικοί τοίχοι και μινωικά αρχιτεκτονικά λείψανα της ΥΜΙΑ και ΜΜ. Στην ΥΜΙ περίοδο ανήκει τοίχος σωζόμενου μήκους 3.20 μ. και πλάτους 1 μ., πιθανώς αναλημματικός, καθώς και δύο άλλοι μικρότερου πλάτους στα ανατολικά του με αντίστοιχη λειτουργία.

Τα παλαιότερα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα τοποθετούνται από την ΠΜΙΙΙ/ΜΜΙΑ μέχρι την ΜΜΙΙΙ. Περιελάμβαναν δύο δωμάτια, το ένα κατεστραμμένο λόγω της οικοδόμησης του μεγάλου ΥΜ ΙΑ τοίχου, το άλλο με δάπεδο τον εξομαλυσμένο φυσικό βράχο. Ανατολικά του δεύτερου σωζόταν δάπεδο από ασβεστοκονίαμα και βοτσαλάκια, η ακριβής έκταση του οποίου δεν εξακριβώθηκε στη διάρκεια της δοκιμαστικής έρευνας. Η περιορισμένη έκταση της ανασκαφής και η απουσία in situ κινητών ευρημάτων δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη διαμόρφωση και τη λειτουργία των χώρων.

Σημαντικότατο εύρημα Υστερομινωικός Ι σφραγιδόλιθος με παράσταση γυναικείας μορφής και ζώου.

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.