Ανασκαφή οικοπέδου J. Richardson

Η ιδιοκτησία J. Richardson (7) βρίσκεται δυτικά του απαλλοτριωμένου χώρου του Πετρά, στους πρόποδες του λόφου. Δοκιμαστική ανασκαφή μικρής κλίμακας είχε διεξαχθεί το 1996, ενώ μία μεγαλύτερης διάρκειας διεξήχθη το 2002, με εξαιρετικής σπουδαιότητας αποτελέσματα. Αποκαλύφθηκε μυκηναϊκού τύπου τείχος, με δύο σκέλη σε απόσταση 3.50-4 μ., σωζόμενο σε ύψος μεγαλύτερο των 2 μ., πλάτους 2.5 μ. του οποίου ερευνήθηκαν 19 μ. χωρίς να εντοπισθεί το πλήρες μήκος τους. Οι τοίχοι είναι δομημένοι από ποικιλία λίθων, και οι εξωτερικές όψεις είναι κατασκευασμένες με ψευδοϊσόδομο σύστημα, κυρίως από μεγάλους κατεργασμένους λίθους. Το εσωτερικό γέμισμα αποτελείται από ακατέργαστους λίθους μικρών και μεσαίων διαστάσεων, πλίνθους και χώμα. Στη βόρεια όψη του βόρειου τοίχου υπάρχει οδόντωση.

Το τείχος αυτό είναι μοναδικό για την Κρήτη, από πλευράς διαστάσεων, κατασκευής και διαμόρφωσης. Έχει κτισθεί πιθανόν στην Υστερομινωική ΙΙΙΒ περίοδο, όπως έδειξε τμήμα ψευδόστομου αμφορέα κάτω από τη θεμελίωσή του. Αναμφίβολος είναι ο οχυρωματικός χαρακτήρας, αν και η ύπαρξη όμως τόσο ισχυρών οχυρώσεων είναι εξαιρετικά σπάνια, ενώ η ύπαρξη διπλών τειχών είναι εντελώς άγνωστη στη μινωική περίοδο.

Για την ερμηνεία του τείχους πρέπει να ληφθεί υπόψη η θέση του, πολύ κοντά, ή πιθανόν ακριβώς δίπλα στη μινωική ακτογραμμή (σύμφωνα με τις γεωολογικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην περιοχή). Είναι αξιοσημείωτο εξάλλου ότι έχουν κατεύθυνση προς την ακτογραμμή και όχι παράλληλα με αυτήν. Επιπλέον τα κατάλοιπα της Μετανακτορικής περιόδου στον Πετρά δεν ήταν μέχρι σήμερα σημαντικά. Τα αποτέλεσματα της ανασκαφής του οικοπέδου Richardson φαίνεται να ανατρέπουν αυτήν την εντύπωση και φέρνουν στο φως νέα στοιχεία για την περίοδο αυτή γενικότερα στην περιοχή της Σητείας.

Η ανασκαφή δεν έχει ολοκληρωθεί.

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.