2012

2012

Η διάρκεια της ανασκαφής το 2012 ήταν από 13 Μαίου έως 16 Ιουνίου, και η μελέτη και η καταγραφή του υλικού διενεργήθηκαν από 20 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου στο Κέντρο Μελέτης Ανατολικής Κρήτης.

Επικεφαλής των τομών ήταν οι Δρ. Μεταξία Τσιποπούλου, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων ΥΠΠΟΤ, η Γαρυφαλιά Κωστοπούλου (συνεργάτις της αποστολής Πετρά), η Δρ. Μαρία Ρελάκη (Λέκτωρ Open University, Nottingham, Βρετανία) η Sarah Peterson, Ariel Pearce-Χαλικιά, και ο Brian Kunkel (υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Temple, Philadelphia, Η.Π.Α,) η Sarah Linn και η Nurith Goshen (υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Pennsylvania, Philadelphia, Η.Π.Α.). Φωτογράφοι της ανασκαφής και επικεφαλής τομέων ήταν οι η Μεταξία Τσιποπούλου, η Γαρυφαλιά Κωστοπούλου και η Δρ.  Susan C. Ferrence (Διευθύντρια INSTAP Academic Press, Philadelphia, Η.Π.Α.). Η συντήρηση των ευρημάτων γίνεται από την Κλειώ Ζερβάκη (ΚΔ’ ΕΠΚΑ), την Δρ. Στεφανία Χλουβεράκη (Διευθύντρια Συντήρησης του Κέντρου Μελέτης Ανατολικής Κρήτης), και την Άννα Τσούπρα (συνεργάτιδα του Κέντρου Μελέτης Ανατολικής Κρήτης). Ο Χρόνης Παπανικολόπουλος, του Κέντρου Μελέτης Ανατολικής Κρήτης, έκανε αεροφωτογραφίες στην ανασκαφή και φωτογραφίες των ευρημάτων. Στην ανασκαφή έλαβαν μέρος 14 εργάτες από τη Σητεία. Η χρηματοδότηση προήλθε από το Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας (Η.Π.Α.)

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πενταετές πρόγραμμα της ανασκαφής, στόχοι της περιόδου 2012 ήταν:

  • Ολοκλήρωση της ανασκαφής του Ταφικού Κτιρίου (ΤΚ) 5.
  • Ολοκλήρωση της ανασκαφής της αναθηματικής απόθεσης Α. του ΤΚ1.
  • Ανασκαφή ενός δωματίου του ΤΚ4.
  • Ανασκαφή ενός δωματίου του  ΤΚ1.

   Οι παραπάνω στόχοι επετεύχθησαν (εκτός της ολοκλήρωσης της ανασκαφής της αναθηματικής απόθεσης (ΑΑ) Α. του Ταφικού Κτιρίου 1, που θα ολοκληρωθεί το 2013.

Επιπλέον: 

-      

Ανεσκάφη ένα δωμάτιο του ΤΚ9.

-      

Ολοκληρώθηκε η ανασκαφή της ΑΑ. 1, συνδεδεμένης με το ΤΚ2.

-      

Ανεσκάφη η ΥΜ ΙΙΙ πλατφόρμα, ΒΑ του ΥΜ ΙΙΙ Μεγάρου.

-      

Πραγματοποιήθηκαν στρωματογραφικές τομές στο εσωτερικό και κατά μήκος του Δ. μακρού τοίχου του ΥΜ ΙΙΙ μεγάρου.

-      

Εντοπίσθηκε και ξεκίνησε να ανασκάπτεται νέο ταφικό κτίριο στα Β. του ΤΚ9.

-      

Ξεκίνησε η ανασκαφή του  ΤΚ10.

-      

Ξεκίνησε η ανασκαφή του ΤΚ11.

Ανασκάφθηκαν τα κακοδιατηρημένα λείψανα νέου ΤΚ13.

 

η Δρ. Miriam G. Clinton (Πανεπιστήμιο Pennsylvania, Philadelphia, Η.Π.Α.) με τη χρήση συστήματος Διαφορικού Παγκόσμιου Συστήματος Θέσης (Diferential Global Positioning System - DGPS), σε συνδυασμό με λογισμικό Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems - GIS) γεωανέφερε όλες τις αρχιτεκτονικές κατόψεις. Η νέα μεθοδολογία ελαχιστοποιεί τυχόν λάθη αποτυπώσεων και επιτρέπει την υψηλότερη ποιότητα των σχεδίων στις δημοσιεύσεις. 

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.