2007

ΠΕΤΡΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΡΟΝΙΚΑ 2007

Λόφος Ι

Το 2007 ανασκάφθηκαν τρείς ιδιοκτησίες που βρίσκονται χαμηλά στον Λόφο Ι και σε κοντινή απόσταση από τον επισκέψιμο και περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο του Πετρά.

Ι.

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που χρονολογούνται από την ΠΜΙΙΙ/ΜΜΙΑ μέχρι την ΜΜΙΙΙ (δωμάτια και δάπεδα)  καθώς και ΥΜΙ αναλημματικός τοίχος μαζί με άλλους δύο μικρότερους αντίστοιχης λειτουργίας έχουν αποκαλυφθεί σε ιδιοκτησία (Λόφος Ι). Σημαντικότατο εύρημα αποτελεί ΥΜΙ σφραγιδόλιθος με παράσταση γυναικείας μορφής και ζώου

ΙΙ.

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που χρονολογούνται στη Μινωική  και τη Βυζαντινή Περίοδο, έχουν αποκαλυφθεί σε ιδιοκτησία (Λόφος Ι).Πρόκειται για τμήμα του Νεοανακτορικού οικισμού ο οποίος δεν περιοριζόταν μόνο στην κορυφή και τις πλαγιές του λόφου, αλλά έφτανε ως την ακτογραμμή. Άλλο εύρημα ήταν κτιστή τετράπλευρη κατασκευή με δάπεδο επενδυμένο με ασβεστοκονίαμα, πιθανότατα  Βυζαντινής περιόδου. Το επενδεδυμένο αυτό δάπεδο ίσως υποδεικνύει βιοτεχνική χρήση σχετική με την παραγωγή και αποθήκευση λαδιού ή κρασιού, όπως η βυζαντινή δεξαμενή που βρέθηκε σε γειτονική ιδιοκτησία. Η κεραμική ανήκει στην μινωική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο.

ΙΙΙ.

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που χρονολογούνται στη Νεοανακτορική, τη Ρωμαική και τη Βυζαντινή Περίοδο, έχουν αποκαλυφθεί σε ιδιοκτησία (Λόφος Ι).Πρόκειται για Νεοανακτορικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τμήμα Ρωμαϊκού αρδευτικό αγωγού και Βυζαντινή δεξαμενή λαδιού ή κρασιού από ασβεστοκονίαμα. Η δεξαμενή που βρέθηκε μαρτυρεί αγροτικές δραστηριότητες παραγωγής λαδιού ή κρασιού στον Πετρά σε πρωιμότερη περίοδο (ίσως στην πρωτοβυζαντινή). Αντίστοιχα, ο αγωγός προσθέτει νέα στοιχεία για τη χρήση του Πετρά στη ρωμαϊκή περίοδο, η οποία ήταν έως τώρα γνωστή μόνο από λίγους ρωμαϊκούς τάφους που είχαν ανασκαφεί παλαιότερα στη θέση του σημερινού οικισμού.  

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.