2006

ΠΕΤΡΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΡΟΝΙΚΑ 2006

Λόφος ΙΙ

Το 2006 συνεχίστηκε η ανασκαφή στην ιδιοκτησία που βρίσκεται στη B. πλαγιά του λόφου της Κεφάλας Πετρά Σητείας (Λόφος ΙΙ). Η ανασκαφή ξεκίνησε το 2004, υπό τη διεύθυνση της Μεταξίας Τσιποπούλου, με τη συμμετοχή του αρχαιολόγου Δρ. Γ. Παπαδάτου,και εστιάσθηκε στη Δ πλευρά του υψηλότερου ανδήρου. Αποκαλύφθηκαν τουλάχιστον τρία νέα ανεξάρτητα ταφικά οικοδομήματα, με περισσότερες από μια αρχιτεκτονικές φάσεις. Επιβεβαιώθηκε ότι το νεκροταφείο του Πετρά αποτελούσε εκτεταμένη νεκρόπολη, με μεγάλο αριθμό ταφικών κτιρίων και μακρά διάρκεια, σε όλη την Προανακτορική και την αρχική φάση της Παλαιοανακτορικής

Στην ΝΔ πλαγιά του Λόφου ΙΙ και σε γειτονική ιδιοκτησία αποκαλύφθηκε βραχοσκεπή η οποία αποτελεί τμήμα του ΠΜ Νεκροταφείου του Πετρά. Περιείχε εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα οστεολογικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων 102 κρανίων, καθώς και πολλά και εξαιρετικά ως προς την ποιότητα και την ιστορική σημασία (ΠΜΙ – ΜΜΙΑ) ευρήματα, όπως κεραμική, κοσμήματα και σφραγίδες. Η βραχοσκεπή είχε χρησιμοποιηθεί για δευτερογενείς ταφές. Είναι πιθανό ότι η απόθεση έγινε με την ευκαιρία του καθαρισμού ενός ταφικού κτιρίου. Επίσης, η συνέχεια χρήσης της σπηλιάς και στη Νεοανακτορική περίοδο, αν και με διαφορετική λειτουργία, δηλώνεται από την εύρεση μιας τελετουργικής ΥΜΙ πρόχου και ενός κωνικού κυπέλλου, σχεδόν στην επιφάνεια.

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.