2005

ΠΕΤΡΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΡΟΝΙΚΑ 2005 

 Λόφος Ι

 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Κατά τις ανασκαφικές εργασίες στο πλαίσιο της ανάδειξης του Αρχαιολογικού χώρου του Πετρά αποκαλύφθηκαν: α) τμήμα σημαντικού παλαιοανακτορικού κτιρίου της ΜΜ ΙΙΑ, που περιελάμβανε τρεις βάσεις κιόνων β) τμήμα πυργοειδούς ορθογώνιας κατασκευής, συνδεόμενης με ισχυρό αναλημματικό τείχος, χρονολογημένο στη Νεοανακτορική περίοδο γ) λείψανα σπιτιών της ίδιας εποχής που υποδηλώνουν τη μεγάλη έκταση του Νεοανακτορικού οικισμού σε κοντινή απόσταση από το ανάκτορο 

 

Λόφος ΙΙ

Συνεχίστηκε η ανασκαφή σε ιδιοκτησία στη B. πλαγιά του λόφου της Κεφάλας Πετρά Σητείας (Λόφος ΙΙ). Η ανασκαφή ξεκίνησε το 2004, υπό τη διεύθυνση της Μεταξίας Τσιποπούλου και με τη συμμετοχή του αρχαιολόγου Δρ. Γιάννη Παπαδάτου και συνεχίστηκε το 2005 στο υψηλότερο από τα δύο άνδηρα. Ολοκληρώθηκε σχεδόν η αποκάλυψη και ανασκαφή ενός μεγάλου ΜΜ ΙΒ-ΙΙΑ ταφικού κτιρίου με 7 δωμάτια (ΤΚ2).  Συνεχίστηκε (χωρίς όμως να ολοκληρωθεί) η ανασκαφή ενός ακόμα μεγάλου και ανεξάρτητου ΠΜΙΙΙ-ΜΜΙ ταφικού κτιρίου (ΤΚ1) .Αποκαλύφθηκαν επίσης και ορισμένα αρχιτεκτονικά λείψανα της ΠΜ Ι περιόδου στο Ν άκρο του ανδήρου, τα οποία ανήκουν στον οικισμό που είχε ανασκαφεί στην γειτονική ιδιοκτησία.

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.