Βιβλιογραφία

2022

Rupp, D. και M. Tsipopoulou. 2022. "Reinventing persistent memory landscapes: The Late Minoan III Interventions in the Pre- and Proto-palatial cemetery at Petras, Kephala (Siteia, Crete)," στο S.W. Manning (επιμ.), Critical Approaches to Cypriot and wider Mediterranean Archaeology, Sheffield and Bristol, σελ. 177-196.

Tsipopoulou, M. 2022. "Gournia, Mochlos, Petras: Arenas for Sociopolitical Competition with Similar Beginnings but Different Ends" στο J.M.A. Murphy and J.E. Morrison (επιμ.), Kleronomia: Legact and Inheritance. Studies on the Aegean Bronze Age in Honor of Jeffrey S. Soles, INTAP Academic Press, σελ. 49-71.

Henkel, C. 2022. "More than simply 'Foodstuff': A report of plant remains for Minoan Ritual Contexts," στο KENTRO, The Newsletter of the INSTAP Study Center for East Crete, vol. 25 (Fall 2022), σελ. 12-15.

Henkel, C., και E. Margaritis. 2022. "Examining the Ritual Landscape of Bronze Age Crete through the Lens of Archaeology," στο Religions 13, 18. 

Ψύχας, A. 2022. Η Υστερνομινωική ΙΙΙ κατοίκηση στη βορειοανατολική Κρήτη κατά τη Μετανακτορική περίοδο: οι ενδείξεις από τους Λόφους Ι και ΙΙ του Πετρά Σητείας, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

2021

Henkel, C. 2021. "Seeds of Ritual: An Archaeobotanical Approach to Investigating Ritual Activity in Bronze Age Crete," στο KENTRO, The Newsletter of the INSTAP Study Center for East Crete, Vol. 24 (Fall 2021), σελ. 21-25.

Nodarou, E. 2021. "Petrographic Analysis of Ceramic Material from House I.1," στο Petras, Siteia II, σελ. 131-149.

Tsipopoulou, M. 2021. Petras, Siteia II. A Minoan Palatial Settlement in Eastern Crete, Late Bronze Age Pottery from Houses I.1 and I.2, INSTAP Academic Press.

Tsipopoulou, M. 2021. "The Petras Excavation Project in Crete," in SMCK Magazine for Independent Artists, July 2021, pp. 24-30.

Τsipopoulou, M. 2022. Πετράς-Σητεία. Προϊστορική Σητεία. Μικρός Οδηγός στις Αρχαιότητες του Πετρά, STEGI Vintsentzos Kornaros


2020 

Tsipopoulou, M. "Burial containers in the Pre- and Proto-palatial cemetery at Petras, Siteia," στο B. Davis and R. Laffineur (επιμ.), Aegaeum 44, NΕΩΤΕΡΟΣ. Studies in Bronze Age Aegean art and archaeology in honor of Professor John G. Younger on the occasion of his retirement, σελ. 251-260.

Τσιποπούλου, M. 2020. "Ανασκαφή του προ- και παλαιο- ανακτορικού νεκροταφείου στον Πετρα Σητείας: Πρόσφατα ΠΜ ΙΙ και ΥΜ ΙΙΙ ευρήματα", στο Καραναστάση, Π., Α. Τζιγκουνάκη and Χ. Τσιγωνάκη (eds.), Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, Πρακτικά της 4ης Συνάντησης. Ρέθυμνο, 24-27 Νοεμβρίου 2016, σελ. 455-466. Download: https://academia.edu/49488959/

Clinton, M.G., P.P. Betancourt, και M. Tsipopoulou. 2020. "Ceremonial Areas at the Petras cemetery: The architectural setting for dialogues between the living and the dead", στο Καραναστάση, Π., Α. Τζιγκουνάκη and Χ. Τσιγωνάκη (επιμ.), Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, Πρακτικά της 4ης Συνάντησης. Ρέθυμνο, 24-27 Νοεμβρίου 2016, σελ. 473-490. Download: https://academia.edu/49489070/

Simandiraki-Grimshaw, A. 2020. "The Petras male figurine group: A first presentation and assessment", in Καραναστάση, Π., Α. Τζιγκουνάκη and Χ. Τσιγωνάκη (επιμ.), Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, Πρακτικά της 4ης Συνάντησης. Ρέθυμνο, 24-27 Νοεμβρίου 2016, σελ. 491-511. 

Ferrence, S.C., P.P. Betancourt, και J.D. Muhly. 2020. "A stellar seal ring from the Pre- and Proto-palatial cemetery of Petras: Iconographic connection with the Near East?" στο Καραναστάση, Π., Α. Τζιγκουνάκη and Χ. Τσιγωνάκη (επιμ.) Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, Πρακτικά της 4ης Συνάντησης. Ρέθυμνο, 24-27 Νοεμβρίου 2016, σελ. 443-453. 

Boukala, Aik. 2020. The Prepalatial period at Siteia Petras through the study of undisturbed ceramic assemblages, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2019 

Pearce-Chalikias, A. 2019. "Horns of Consecration from the Petras Cemetery", στο KENTRO, The Newsletter of the INSTAP Study Center for East Crete, vol. 22 (Fall 2019), σελ. 2-4. Λήψη: http://www.instapstudycenter.net/PDFs/Newsletter/Vol-22-Kentro-2019-Fall.pdf

Triantaphyllou S., S. Kiorpe, M. Tsipopoulou. 2019. "Manipulating Bodies, Constructing Social Memory: Ways of Negotiating, Re-inventing and Legitimizing the Past at the Petras Cemetery, Siteia, Crete" στο Borgna E., I. Caloi, F. M. Carinci and R. Laffineur  (eds.), Aegaeum 43, Mneme, Past and Memory in the Aegean Bronze Age, Proceedings of the 17th International Aegean Conference, University of Udine, Departments of Humanities and Cultural Heritage, Ca'Foscari University of Venice, Department of Humanities, 17-21 April 2018, σελ. 73-80.

Tsipopoulou M., D. Rupp. 2019. "The Pre- and Proto-palatial Cemetery at Petras-Kephala: A Persistent Locale as an Arena for Competing Cultural Memories" στο Borgna E., I. Caloi, F. M. Carinci and R. Laffineur  (eds.), Aegaeum 43, Mneme, Past and Memory in the Aegean Bronze Age, Proceedings of the 17th International Aegean Conference, University of Udine, Departments of Humanities and Cultural Heritage, Ca'Foscari University of Venice, Department of Humanities, 17-21 April 2018, σελ. 81-94

 

2018 

Guimlia-Mair A. 2018. "Arsenic in the Network: Arsenical Copper in Minoan Crete" στο Bronze Age Metallurgy on Mediterranean Islands, in Honour of Robert Maddin and Vassos Karageorgis, A. Guimlia-Mair and F. Lo Schiavo (επ.), σελ. 520-540

Kiorpe S. 2018. "Tracing the funerary ritual at Kephala Petras through the evidence of the human skeletal remains" στο Kentro, The Newsletter of the INSTAP Study Center for East Crete, Vol. 21 (Fall 2018), σελ. 1-6. Λήψη: http://www.instapstudycenter.net/PDFs/Newsletter/Vol-21-Kentro-2018-Fall.pdf

Krzyszkowska O. 2018. "Materials, motifs and mobility in Minoan glyptic" στο Πεπραγμένα του ΙΒ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο 21-25/9/2016 Λήψη: https://12iccs.proceedings.gr/el/proceedings/category/38/32/368

Παπαδάτος Γ. 2018. "Κρήτη και Κυκλάδες στη Μετάβαση από τη Νεολιθική στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Νέα Δεδομένα από τον Οικισμό στην Κεφάλα Πετρά, Σητείας" στο ΑΑΑ 42 (2018), σελ. 16-27. Λήψη: www.academia.edu/38007009/Παπαδάτος_2018_Κρήτη_και_Κυκλάδες_στη_μετάβαση_από_τη_Νεολιθική_στην_Πρώιμη_Εποχή_του_Χαλκού._Νέα_δεδομένα_από_τον_οικισμό_στην_Κεφάλα_Πετρά

Τριανταφύλλου Σ., Μ. Τσιποπούλου, P. P. Betancourt. 2018. "Κεφάλα Πετράς Σητείας: ανθρώπινα οστά και ταφικές πρακτικές στη ΠΜ Βραχοσκεπή και το ΜΜ Νεκροταφείο" στο Πεπραγμένα ΙΑ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ρέθυμνο, 21-27 Οκτωβρίου 2011), Τόμος Α1.2, σελ 203-215. Λήψη: https://www.academia.edu/36894932/Τριανταφύλλου_Σ._Μ._Τσιποπούλου_P._P._Betancourt_2018_Κεφάλα_Πετράς_Σητείας_ανθρώπινα_οστά_και_ταφικές_πρακτικές_στη_ΠΜ_Βραχοσκεπή_και_το_ΜΜ_Νεκροταφείο_στο_Πεπραγμένα_ΙΑ_Διεθνούς_Κρητολογικού_Συνεδρίου_Ρέθυμνο_21-27_Οκτωβρίου_2011_Τόμος_Α1.2_σελ._203-215

Simandiraki-Grimshaw, A. 2018. "Illusion in Minoan Religion", Journal of Prehistoric Religion, Vol. XXVI, pp. 35-46.


2017

Betancourt, P.P., J.D. Muhly, and S. Ferrence. 2017. "A Gold and Lapis Lazuli Bead from Petras, Crete," στο Overturning Certainties in Near Eastern Archaeology: A Festschrift in Honor of K. Aslihan Yener, Ç. Maner, M. T. Horowitz, and A. S. Gilbert, eds., Culture and History of the Ancient Near East (90), Leiden, pp. 67-81.

Τσιποπούλου Μ. 2017. "The Petras Cemetery in the Early Minoan II Period", στο ΚΕΝΤRO, The Newsletter of the INSTAP Study Center for East Crete, 2017, σελ. 20-22. Λήψη: https://www.academia.edu/35703471/Kentro_2017 

Τσιποπούλου Μ. 2017. "Το μινωικό Προ- και Παλαιο-ανακτορικό νεκροταφείο του Πετρά Σητείας" στο Θέματα Αρχαιολογίας 2017, 1 (3), σελ. 292-305. Λήψη: https://www.academia.edu/36256377/Το_μινωικό_Προ-_και_Παλαιο-ανακτορικό_νεκροταφείο_του_Πετρά_Σητείας

Tsipopoulou Μ. & A. Simandiraki-Grimshaw 2017. "Cycladic figurines and pottery at Petras, Siteia" στο Ν. Σταμπολίδης και Π. Σωτηρακοπούλου (επ.), στο Κυκλαδικά στην Κρήτη. Κυκλαδικά και κυκλαδίζοντα ειδώλια μέσα στην ανασκαφική του συνάφεια, Αθήνα, 1-2 Οκτωβρίου 2015, σελ 353-378. Λήψη: https://www.academia.edu/35720038/Metaxia_Tsipopoulou_Anna_Simandiraki-Grimshaw_2017._Cycladic_figurines_and_pottery_at_Petras_Siteia

Betancourt P. P., M. Tsipopoulou & M. Clinton 2017. The tripartite Facade at the Petras cemetery,στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 103-110. Λήψη: Betancourt et al. 2017_The Tripartite Facade (1.86 MB)

Nodarou E. 2017. Pottery fabrics and recipes in the later Pre- and Proto-palatial period at Petras: The petrographic evidence from House Tomb 2 and Ceremonial Area 1στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 131-141. Λήψη: Nodarou 2017_Fabrics and recipes-min

Krzyszkowska O. 2017. Further seals from the cemetery at Petras, , στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 143-157. Λήψη: Krzyszkowska 2017_Seals (2 ΜΒ)

Simandiraki-Grimshaw A. 2017. The Petras ‘Sphinx’? An essay on hybridity, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 179-193. Λήψη: Simandiraki-Grimshaw 2017_Sphinx-min

Dierckx H.M. 2017. The use of querns and other ground stone hand tools in Early to Middle Minoan mortuary practices at Petras, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 195-202. Λήψη: Dierckx 2017_Querns and stone tools (1.76 MB)

Giumlia-Mair A., P.P. Betancourt, S.C. Ferrence & J. Muhly 2017. Special silver alloys from the Pre- and Proto-palatial cemetery at Petras, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 203-214.

Brogan T.M. & A. Giumlia-Mair 2017. An intriguing set of discs from the Protopalatial tombs at Petras, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 215-223. Λήψη: Brogan&Giumlia-Mair 2017_Discs from Petras (1.78 MB)

Margaritis E. 2017. The plant remains of the house tombs at Petras: Acts of destruction, transformation and preservation, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 225-235. Λήψη: Margaritis 2017_Plant remains (1.76 MB)

Isaakidou V. 2017. Feeding the dead, toasting the living? The view from faunal remains, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 237-244. Λήψη: Isaakidou 2017_Faunal remains (1.74 MB)

Theodoropoulou T. 2017. The sea in the afterlife of the Minoans: The shell material from Petras cemetery in context, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 269. Λήψη: Theodoropoulou 2017_Shell material (1.55 MB) 

Triantaphyllou S., S. Kiorpe & M. Tsipopoulou 2017. House Tomb 5: A preliminary analysis of the human skeletal material, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 291-299. Λήψη: Kiorpe et al. 2017_House Tomb 5 (1.81 MB)

Cadogan G. 2017. Compare and contrast: The house tomb at Myrtos-Pyrgos, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 301-309. Λήψη: Cadogan 2017_Myrtos-Pyrgos (1.78 MB)

Papadatos Y. 2017. Mortuary practices, the ideology of death ad social organization of the Siteia area: The Petras cemetery within its broader funerary landscape, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 311-323. Λήψη: Papadatos 2017_Mortuary practices (1.84 MB)

Nikita E., S. Triantaphyllou, M. Tsipopoulou, D. Panagiotopoulos, L. Platon 2017. Mobility patterns and cultural identities in Pre- and Proto-palatial central and eastern Crete, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 325-339. Λήψη: Nikita et al._Mobility patterns and cultural identities (1.91 MB)

Platon L. 2017. Pezoules Kephala, Zakros. I. Form of the tombs and burial habits, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 341-354. Λήψη: Platon 2017_Pezoules (1.98 MB)

Platon L. & M. Tsiboukaki 2017. Pezoules Kephala, Zakros. II. The chronological and evaluative position of the finds in the framework of the life of the neighboring settlement, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 355-367. Λήψη: Platon & Tsiboukaki 2017_Pezoules (1.91 MB)

Vavouranakis G. 2017. Funerary ritual and social structure in the Old Palace period: A multifarious liaison, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 385-398. ΛήψηVavouranakis 2017_Social structure (1.85 MB)

Knappett C. & C. Ichim 2017. East Cretan networks in the Middle Bronze Age, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 399-412. Λήψη: Knappett&Ichim 2017_Networks (1.99 MB)

Haggis D.C. 2017. Final remarks: Some comments on the Pre- and Proto-palatial cemetery and the Late Minoan III settlement of Petras Kephala, στο Petras, Siteia. The Pre- and Proto-palatial cemetery in context. Acts of a two-day conference held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015, Tsipopoulou M. (ed.), Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 21, Athens: The Danish Institute at Athens, 425-435. Λήψη: Haggis 2017_Final remarks (1.76 MB)

 

 

 

2016

Betancourt, P.P., S.C. Ferrence, και J.D. Muhly. 2016. “Cycladic and More Northerly Connections in the Metal Objects from Petras Cemetery,” στο Studies in Aegean Art and Culture. A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis, R.B. Koehl, επ., Philadelphia, σελ. 35–46.

Tsipopoulou M. 2016. Preface and Acknowledgements, στο Petras, Siteia I. A Minoan Palatial Settlement in Eastern Crete. Excavation of Houses I.1 and I.2, M. Tsipopoulou (ed.), INSTAP Academic Press, Philadelphia, Pennsylvania, xix-xxii. Λήψη: Tsipopoulou_M._2016_Preface_and_Acknowledgments (1.47 ΜΒ)

Tsipopoulou M. 2016. Architecture and function, στο Petras, Siteia I. A Minoan Palatial Settlement in Eastern Crete. Excavation of Houses I.1 and I.2, M. Tsipopoulou (ed.), INSTAP Academic Press, Philadelphia, Pennsylvania, 47-60. Λήψη: Tsipopoulou_M._2016._Architecture_and_function (1.39)

Tsipopoulou M. 2016. Stone vases, στο Petras, Siteia I. A Minoan Palatial Settlement in Eastern Crete. Excavation of Houses I.1 and I.2, M. Tsipopoulou (ed.), INSTAP Academic Press, Philadelphia, Pennsylvania, 185-188. Λήψη: Tsipopoulou_M._2016._Stone_vases_in_Petras (1.45 MB)

 

2015

Tsipopoulou M. 2015, Excavation of the Pre- and Protopalatial Cemetery at Petras, Siteia 2015 στο KENTRO, The Newsletter of the INSTAP Study Center for East Crete, Vol.18 (Fall 2015), 7-11. Λήψη: Kentro_Newsletter_2015.PDF (3.28 MB)

J. Weingarten 2015, The Arrival of the Bes[et] on Middle-Minoan Crete στο There and Back Again – the Crossroads II, Proceedings of an International Conference Held in Prague, September 15-18, 2014, edited by Jana Mynářová, Pavel Onderka and Peter Pavúk, Charles University in Prague, Faculty of Arts 2015, 181-196. Λήψη: J. Weingarten 2015.pdf (1.04 MB)

 

2014

Τσιποπούλου, Μ. Πετράς Σητείας: Συντήρηση, τεκμηρίωση και διαχείριση των ευρημάτων, κινητών και ακίνητων μιας μακροχρόνιας ανασκαφής, στον τόμο Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012, Αρχαιολογική έρευνα και διαχείριση του αρχαιολογικού υλικού, Δημοσιεύματα της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας «ΗΩΣ», αρ. 1, (επιμ.) Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά, Ε. Γερούση, Ό. Κακαβογιάννη, Αθήνα 2014, σελ. 41-46. (ηλεκτρονική έκδοση). Λήψη: M.Tσιποπούλου.2014 α.pdf (554.94 KB)

Τσιποπούλου, Μ., Ινστιτούτο Αιγαιακής Προϊστορίας: Ένας ουσιαστικός παράγων για την εξέλιξη της αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα, στον τόμο  Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012, Αρχαιολογική έρευνα και διαχείριση του αρχαιολογικού υλικού, Δημοσιεύματα της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας «ΗΩΣ», αρ. 1, (επιμ.) Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά,Ε. Γερούση, Ό. Κακαβογιάννη, Αθήνα 2014, σελ. 117-124. (ηλεκτρονική έκδοση). Λήψη: M.Tσιποπούλου.2014 β.pdf. (557.26 KB)  

 

 

2013

J. Weingarten, 2013, The Arrival of Egyptian Taweret and Bes [et] on Minoan Crete: Contact and Choice, στο L. Bombardieri, A. D’Agostino, G. Guarducci, V. Orsi, S. Valentini (eds), SOMA 2012, Identity and Connectivity, Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 1-3 March 2012, Vol..I, Bar International Series 2581 (I) 2013, 371-378. Λήψη: J. Weingarten.pdf (759.29 KB)

J. Driessen, 2013, The Wild Country East of Dikte Contextualising Minoan Petras, presentation of the Petras Simposiym Book, Danish Institute at Athens, 19.04.2013. ΛήψηJ.Driessen_The Wild Country East of Dikte Contextualising Minoan Petras.pdf (456.85 KB)

Papadatos, Y. & P. Tomkins 2013. Trading, the Longboat, and Cultural Interaction in the Aegean During the Late Fourth Millennium B.C.E.: The view from Kephala Petras, East Crete, AJA 117 (3), 353-381. Λήψη: Papadatos_Tomkins_2013 (2.51 ΜΒ)

 

2012

Τσιποπούλου, Μ., 2012. Πετράς Σητείας: Προανακτορικό – Πρώιμο Παλαιοανακτορικό Ταφικό Κτήριο 2, στο Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 2, Πρακτικά της 2ης Συνάντησης Ρέθυμνο, 26-28 Νοεμβρίου 2010, 60-69. Download: Tsipopoulou-AEK-2012.pdf

Tsipopoulou, M., 2012. Becoming Palatial in Eastern Crete: The Case of Petras (Final Neolithic-Middle Minoan IIB)  [Mycenaean Seminar, 11 May 2011], BICS 55-2: 129-132. Download:Tsipopoulou-Mycenaean-Seminar-2011.pdf (49 KB)

Tsipopoulou, M., 2012. Kampos group pottery from the Prepalatial cemetery of Petras, Siteia, in E. Mantzourani & P.P. Betancourt (eds), PHILISTOR: Studies in Honor of Costis Davaras, Philadelphia, Pennsylvania: Instap Academic Press, 213-222. Download: Tsipopoulou-2012-Davaras.pdf (1.21 MB)  

Papadatos, Y., 2012. An Early Minoan boat model from Kephala Petras, Siteia, in E. Mantzourani & P.P. Betancourt (eds), PHILISTOR: Studies in Honor of Costis Davaras, Philadelphia, Pennsylvania: Instap Academic Press, 155-160. Download: Papadatos-2012-Davaras.pdf (424 KB) 

Tsipopoulou, M. and A. South, 2012. The economics of monumental buildings: a view from Crete, a view from Cyprus, in G. Cadogan, M. Iacovou, K. Kopaka and J. Whitley (eds), Parallel Lives: Ancient Island Societies in Crete and Cyprus, London: British School at Athens. Download: Tsipopoulou-South-2012.pdf (1.84 MB)

Tsipopoulou, M. (επιμ.), 2012. Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens.

Tsipopoulou, M., 2012. Introduction: 25 years of excavations and studies at Petras, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 45-68. Λήψη: Tsipopoulou-Introduction-2012.pdf (2.55 MB)

Papadatos, Y., 2012. Back to the beginnings: the earliest habitation at Petras on the basis of the evidence from the FN-EM I settlement on Kephala, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 69-79. Λήψη: Papadatos_2012_Back_to_beginnings (698 ΚΒ)

Nodarou, E., 2012. Pottery fabrics and recipes in the Final Neolithic and Early Minoan I period: the analytical evidence from the settlement and the Rock Shelter of Kephala Petras, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 81-88. Λήψη: Nodarou_E._2012._Pottery_fabrics (764 ΚΒ)

Theodoropoulou, T., 2012. Neolithic and Minoan marine exploitation at Petras: diachronic trends and cultural shifts, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 89-103. Λήψη: Theodoropoulou 2012_Neolithic_and_Minoan_marine_exploitation (938 KB)

D’Annibale, C., 2012. Obsidian modes of production and consumption from a diachronic perspective as seen from Petras and the Siteia Bay environs (abstract), στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 105.

Betancourt, P.P., 2012. The architecture of the house tombs at Petras, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 107-116.

Tsipopoulou, M., 2012. The Prepalatial-early Protopalatial cemetery at Petras, Siteia: a diachronic symbol of social coherence, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 117-131. Λήψη: Tsipopoulou2012_Diacronic symbol (9.34 ΜΒ)

Ferrence, S.C., J.D. Muhly and P.P. Betancourt, 2012. Affluence in eastern Crete: metal objects from the cemetery of Petras, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 133-143. Λήψη: Ferrence_Muhly_Betancourt 2012 Affluence_in_eastern_Crete_metal_objects (728 ΚΒ)

Krzyszkowska, O., 2012. Seals from the Petras cemetery: a preliminary overview, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 145-160.

Triantaphyllou, S., 2012. Kephala Petras: the human remains and the burial practices in the Rock Shelter, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 161-170. Λήψη: Triantaphyllou_S._2012._Kephala_Petras (642 ΚΒ)

Dierckx, H.M.C., 2012. Size does matter: the significance of obsidian microliths and querns at the Petras cemetery, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 171-177. Λήψη: Dierckx 2012 (599 ΚΒ)

Tsipopoulou, M., 2012. Defining the end of the Prepalatial at Petras, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 179-190. Λήψη: Tsipopoulou 2012_Defining the end of the Prepalatial (7.15 ΜΒ)

Haggis, D.C., 2012. The Lakkos pottery and Middle Minoan IB Petras, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 191-204. Λήψη: Haggis 2012_The_Lakkos_Pottery_and_Middle_Minoan_IB (638 ΚΒ)

Christakis, K.S., 2012. Petras, Siteia: political, economic and ideological trajectories of a polity, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 205-219.

Mavroudi, N., 2012. House II.1 at Petras, Siteia: its architectural life, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 221-233. Λήψη: Mavroudi 2012_House_II.1_at_Petras_Siteia_its_architecture (1.00 ΜΒ)

Alberti, M.E., 2012. Vessels in cooking fabrics from Petras House I.1 (LM IA): overview and capacity measures, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 235-254. Λήψη: Alberti 2012_Vessels_in_Cooking_Fabrics_from_Petras (928 ΚΒ)

Simandiraki-Grimshaw, A., 2012. Miniature vessels from Petras, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 255-264.

Hallager, E., 2012. Literacy at Petras and three hitherto unpublished Linear A inscriptions, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 265-275.

Rupp, D.W., 2012. Death in Petras: two men fighting on a LM IA lentoid seal, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 277-289. Λήψη: Rupp 2012_Death_in_Petras (979 ΚΒ)

McGeorge, P.J.P., 2012. The Petras intamural infant jar burial: context, symbolism, eschatology, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 291-304. Λήψη: McGeorge 2012_The_Petras_intramural_jar_burial (1,01 ΜΒ)

Rupp, D.W. and M. Tsipopoulou, 2012. Priestess? at work. A LM IA chlorite schist lentoid seal from the Neopalatial settlement of Petras, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 305-314. Λήψη: Rupp_Tsipopoulou_2012_Priestess (7.45 ΜΒ)

Poulou-Papadimitriou, N., 2012. Pottery of the middle Byzantine period and the first centuries of the Venetian occupation from Petras, Siteia, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 315-326.

Sofianou, C. and T.M. Brogan, 2012. Papadiokampos and the Siteia Bay in the second millennium BC: exploring patterns of regional hierarchy and exchange in eastern Crete, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 327-340.

Togias, K., 2012. The website www.petras-excavations.gr, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 341-345.

MacGillivray, J.A., 2012. Final discussion, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 347-353.

Warren, P.W., 2012. Petras in context: localism, regionalism, internationalism, στο M. Tsipopoulou (επιμ.), Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, Athens: Danish Institute at Athens, 355-359. Λήψη: Warren-2012.pdf (542 ΚΒ)

 

2011

Catapotis M., Y. Bassiakos & Y. Papadatos 2011. Reconstructing Early Cretan Metallurgy: Analytical Evidence from Kephala Petras, Siteia, στο P.P.Betancourt & S.Ferrence (επιμ.), Metallurgy: Understanding How, Learning Why, Studies in Honor of James D. Muhly, Prehistory Monographs 29, Philadelpheia, Pensylvania, 69-78. Λήψη: M.Catapotis, Y.Bassiakos & Y.Papadatos 2011.pdf (2.19MB )

Tσιποπούλου, M., 2011 (σε ηλεκτρονική μορφή). Πρόσφατα ευρήματα στον Πετρά Σητείας. Οι ανασκαφές του 21ου αιώνα,Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου,   Χανιά 1-8 Οκτωβρίου 2006, τόμος Α2, 337-364. Download:10th-IntCretCongr-Tsipopoulou.pdf (5.77 ΜΒ)

Tsipopoulou, M.  & E. M. Alberti, 2011. LM IB Petras: the pottery from Room E in House II.1, στο T.M. Brogan & E. Hallager (επιμ.), LM IB pottery relative chronology and regional differences, Acts of a workshop held at the Danish Institute at Athens in collaboration with the INSTAP Study Center for East Crete, 12-29 June 2007, Athens 2011, 463-498; E .S. Banou, An introduction to the LM IB pottery from Poros: a response to Metaxia Tsipopoulou and Maria Emanuela Alberti, 499-506; Discussion, 507-511;General discussion, 629-646; Bibliography, 13-38.                         Λήψη: Μ. Τσιποπούλου - M.E.Alberti 2011.pdf (2MB) 

 

2010

Tsipopoulou, M. & E. Hallager, 2010. The Hieroglyphic Archive at Petras, Siteia, Monographs of the Danish Institute at Athens, Vol. 9, Athens.  ΛήψηM.Tsipopoulou-E.Hallager 2010.pdf (59.56 MB)

D'Annibale, C., 2010. The Obsidian, στο Tsipopoulou, M. & E. Hallager (επιμ.), The Hieroglyphic Archive at Petras, Siteia, Monographs of the Danish Institute at Athens, Vol. 9, Athens, 207-219. ΛήψηC.D'Annibale 2010.pdf (20.48 MB)

Mylona, D., 2010. The Bones, στο Tsipopoulou, M. & E. Hallager (επιμ.), The Hieroglyphic Archive at Petras, Siteia, Monographs of the Danish Institute at Athens, Vol. 9, Athens, 221-231. ΛήψηD.Mylona 2010.pdf (14.68 MB)

Τσιποπούλου, Μ., 2010. Προανακτορική Ταφική Βραχοσκεπή στον Πετρά Σητείας-Πρώτη Ανακοίνωση, στο Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 1, Πρακτικά της 1ης συνάντησης, Ρέθυμνο, 28-30 Νοεμβρίου 2008, 121-133.  ΛήψηΑρχαιολογικό Έργο Κρήτης 1.pdf (4.33 MB)

Triantaphyllou, S., 2010, Report of Human Bone Preliminary Work in 2008, Appendix στο Τσιποπούλου 2010, 125-129.

 

2009

Triantaphyllou, S., 2009. EM/MM Human Skeletical Remains From East Crete: The Kephala Petras Rock Shelter, Siteia, And the Livari Tholos Tomb, Skiadi, στο KENTRO, The Newsletter of the INSTAP Study Center for East Crete, vol.12, (Fall 2009), 19-23.  ΛήψηS.Triantaphyllou 2009 .pdf (1.65 MB)

 

2008

D' Annibale, C., 2008. Obsidian in transition: the technological reorganization of the obsidian industry from Petras Kephala (Siteia) between Final Neolithic IV and Early Minoan I, στο  Isaakidou, V. & P. D. Tomkins (επιμ.), Escaping the Labyrinth: The Cretan Neolithic in Context, Sheffield Studies in Aegean Archaeology 8, Oxford,191-200. Λήψη: C.D'Annibale 2008.pdf (816.29 KB)

 Papadatos, Y., 2008. The Neolithic-Early Bronze Age Transition in Crete: New Evidence from the Settlement at Petras Kephala, Siteia, στο Isaakidou, V. & P. D. Tomkins (επιμ.), Escaping the Labyrinth: The Cretan Neolithic in Context, Sheffield Studies in Aegean Archaeology 8, Oxford, 261-275. ΛήψηY.Papadatos 2008 .pdf (4.99 MB)

Τσιποπούλου, Μ. & Κ. Ζερβάκη, 2008. Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Πετρά Σητείας, Μινωική Πόλη και Ανάκτορο, στο Μπούνια, Α., Ν. Νικονάνου, & Μ. Οικονόμου (επιμ.), Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Διαχείριση, Εκπαίδευση, Επικοινωνία, Αθήνα, 567-577. ΛήψηΤσιποπούλου-Κ.Ζερβάκη 2008.pdf (7.65 MB)

 

2007

Haggis, D., 2007. Stylistic Diversity and Diacritical Feasting at Protopalatial Petras: A Preliminary Analysis of the Lakkos Deposit, AJA 111, No. 4, 715-775. ΛήψηD.C.Haggis 2007.pdf (2.1 MB)

Nodarou, E., 2007. Exploring Patterns of Intra Regional Pottery Distribution in Late Minoan IIIA-B East Crete: The Evidence from the Petrographic Anlaysis of the Three Ceramic Assemblages, στο Waksman, S. Y. (επιμ.), Archaeometric and Archaeological Approaches to Ceramics, BAR International Series 1961, Oxford, 75-83. ΛήψηE.Nodarou 2007.pdf (6.31 MB)

Papadatos, Y., 2007. The Beginning of Metallurgy in Crete: New Evidence from the FN-EM I Settlement at Kephala Petras, Siteia, στο Day, P.M. & R.C.P. Doonan (επιμ.), Metallurgy in the Early Bronze Age Aegean, Sheffield Studies in Aegean Archaeology, 154-167. ΛήψηY.Papadatos 2007.pdf (13.32 MB)

Τsipopoulou, Μ., 2007. The Central Court of the Palace of Petras, στο Betancourt, P. P., M.C. Nelson & H. Williams (επιμ.), Krinoi kai Limenes, Studies in Honor of Joseph and Maria Shaw, Philadelphia, Pennsylvania, 49-59.  ΛήψηM.Tsipopoulou 2007.pdf (6.87 MB)

 

2006

Burke, B., 2006. Textile Production at Petras: The Evidence from House II, Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ελούντα 2001, Α1, Ηράκλειο, 279-295. ΛήψηB.Burke 2006.pdf (12.81 MB)

D'Annibale, C., 2006. Production and Consumption of Obsidian in the Siteia Bay Area: Final Neolithic through Late Minoan, Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ελούντα 2001, Α1, Ηράκλειο, 333-345.  ΛήψηC.D'Annibale 2006.pdf (9.52 MB)

Rupp, D. W., 2006. Political Power Posturing at Petras, Siteia? A New MM IA/B Conoid Stamp Seal from Sector III, Πεπραγμένα του Θ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ελούντα 2001, Α1, Ηράκλειο, 263-277. ΛήψηD.W.Rupp 2006.pdf (16.28 MB)

Τsipopoulou, Μ., 2006. Counting Sherds at Neopalatial Petras, Siteia, East Crete: Integrating Ceramic Analysis with Architectural Data, στο Papaconstantinou, D. (επιμ.), Deconstructing Context: A Critical Approach to Archaeological Practice, Oxford, 138-158. ΛήψηM.Tsipopoulou 2006.pdf (19.57 MB)

Τσιποπούλου, Μ. & H. Dierckx, 2006. Υστερομινωικό ΙΑ Σπίτι Ι.1 στον Πετρά Σητείας: Δομή, Λειτουργία και Κατανομή των Ευρημάτων, Πεπραγμένα του Θ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ελούντα, 2001, Α1, Ηράκλειο, 297-315.  ΛήψηM.Tsipopoulou & H.Dierckx 2006.pdf (14.76 MB)

Χρυσικοπούλου, Ε., 2006. Τεχνολογικές παρατηρήσεις στα κονιάματα του Πετρά Σητείας: Η ποικιλία που ξαφνιάζει, Πεπραγμένα του Θ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ελούντα 2001, Α1, Ηράκλειο, 317-331. ΛήψηΧρυσικοπούλου 2006.pdf (10.72 MB)

 

2005

Μαυρουδή, Ν., 2005. Η Νεοανακτορική Οικία ΙΙ Πετρά Σητείας, μελέτη για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος, Πανεπιστήμιο Κρήτης (αδημοσίευτο).

 

2003

Πούλου - Παπαδημητρίου, Ν., 2003. Μεσοβυζαντινή κεραμική από την Κρήτη, 9ος -12ος αιώνας, 7ο Διεθνές Συνέδριο Μεσαιωνικής Κεραμικής της Μεσογείου, Θεσσαλονίκη 1999, Αθήνα, 211-226. ΛήψηΠούλου-Παπαδημητρίου 2003.pdf (23.19 MB)

Τσιποπούλου, Μ., 2003. Ελαιόλαδο στη Nεοανακτορική Σητεία. Συγκέντρωση, Αποθήκευση και Ανακατανομή στο Πλαίσιο της Ανακτορικής Οικονομίας του Πετρά, στο «Ελιά και Λάδι στην Κρήτη», Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, Σητεία 23-25 Μαΐου 2002, 56-76. ΛήψηM.Τσιποπούλου 2003.pdf (29.16 MB)

 

2002

Τsipopoulou, Μ., 2002. Petras, Siteia: The Palace, the Town, the Hinterland and the Protopalatial Background, στο Driessen, J., I. Schoep & R. Laffineur (επιμ.), Monuments of Minos, Rethinking the Minoan Palaces, Proceedings of the International Workshop “Crete of the Hundred Palaces?” held at the Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 14-15 December 2001, Aegaeum 23, 133-144. ΛήψηM.Tsipopoulou 2002.pdf (7.93 MB)

Tsipopoulou, M. & M. Wedde, 2002. Sitia,Archäologisches Museum,Sitia – Petras, in Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel, V, Supplementum 3,2, 513, 518.

 

2001

Τσιποπούλου, Μ., 2001. Πετράς Σητείας, ΑΔ 51 (1996), Β’2, Χρονικά, 649-651. ΛήψηΤσιποπούλου 2001.pdf (4.36 MB)

 

2000

Τσιποπούλου, Μ. & M. Wedde, 2000. Διαβάζοντας ένα χωμάτινο παλίμψηστο: Στρωματογραφικές τομές στο ανακτορικό κτίριο του Πετρά Σητείας, Πεπραγμένα του H’ Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο 1996, Α3, Ηράκλειο, 359-377. ΛήψηM.tsipopoulou-M.Wedde 2000.pdf (24.03 MB)

 

1999

Παπατσαρούχα, E., 1999. Πετράς Σητείας: Η Ανακτορική Πόλη της Μινωικής Εποχής, Corpus, τεύχος 9, Οκτώβριος, 10-13. Λήψη Παπατσαρούχα Corpus 1999.pdf (30.61 MB)

Tsipopoulou, Μ., 1999α. Before, During, After: Architectural Phases of the Palatial Building at Petras, Siteia, στο Betancourt, P.P., V. Karageorghis, R. Laffineur & W.-D. Niemeier (επιμ.), MELETHMATA, Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm H. Wiener as He Enters His 65th Year, Aegaeum 20, Vol. III, 847-859. ΛήψηM.Tsipopoulou1999.pdf (16.19 MB)

Τsipopoulou, Μ., 1999β. From Local Centre to Palace: The Role of Fortification in the Economic Transformation of the Siteia Bay Area, East Crete, στο Laffineur, R. (επιμ.), POLEMOS: Le contexte guerrier en Égée à l'âge du Bronze. Actes de la 7e Rencontre égéenne internationale, Université de Liège, 14-17 avril 1998, Aegaeum 11, 179-190. ΛήψηM.Tsipopoulou 1999a.pdf (26.26 MB)

 

1998

Τsipopoulou, Μ., 1998. The Hieroglyphic Archive at Petras, Siteia, στο Rougemont, F. & J.-P. Olivier (επιμ.), Recherches Récentes en Épigraphie Créto-Mycénienne, Semaine d’Epigraphie Creto-Mycénienne, Organisée par l’Ecole Française d’Archéologie, Athènes Mars, BCH 122.2, 436-440. Λήψη Tsipopoulou 1998.pdf (6.91 MB)

 

1997

Tsipopoulou, Μ., 1997α. Late Minoan III Reoccupation in the Area of the Palatial Building at Petras, Siteia, στο Hallager, E. & B. P. Hallager (επιμ.), Late Minoan III Pottery Chronology and Terminology: Acts of a Meeting Held at the Danish Institute at Athens, August 12-14, 1994, Monographs of the Danish Institute at Athens, Vol. 1, Athens, 209-257.  ΛήψηM.Tsipopoulou 1997.pdf (32.89 MB)

Tsipopoulou, Μ., 1997β. Palace-Centered Polities in Eastern Crete: Neopalatial Petras and Its Neighbors, στο Aufrecht, W. E., N.A. Mirau & S.W. Gauley (επιμ.), Urbanism in Antiquity: From Mesopotamia to Crete, Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 244, Sheffield, 263-277. ΛήψηM.Tsipopoulou 1997a.pdf (13.78 MB)

Tsipopoulou, M. & A. Papacostopoulou, 1997. “Villas” and Villages in the Hinterland of Petras, Siteia, στο Hägg, R. (επιμ.), The Function of the “Minoan Villa”, Proceedings of the 8th International Symposium at the Swedish Archaeological Institute at Athens, June 1992, Stockholm, 203-214. ΛήψηTsipopoulou-Papakostopoulou1997.pdf (14.65 MB)

Tsipopoulou, M. & L. Vagnetti, 1997. Workshop Attributions for some Late Minoan III East Cretan Larnakes, στο Laffineur, R., & P.P. Betancourt (επιμ.), ΤΕΧΝΗ: Craftsmen, Craftswomen and Craftsmanship in the Aegean Bronze Age, Proceedings of the 6th International Aegean Conference, Philadelphia, Temple University, 18-21 April 1996, Aegaeum 16, 473-479. ΛήψηM.Tsipopoulou -L.Vagnetti 1997.pdf (5.49 MB)

 

1996

Tsipopoulou, M. & E. Hallager, 1996α. Inscriptions with Hieroglyphs and Linear A from Petras, Siteia, στο Studi Micenei Ed Egeo-Anatolici, Fascicolo XXXVII, Roma, 7-46.  ΛήψηM.Tsipopoulou-E.Hallager1996.pdf (36.98 MB)

Tsipopoulou, M. & E. Hallager, 1996β. A New Hieroglyphic Archive at Petras, Siteia, KADMOS XXXV, 164-167. ΛήψηTsipopoulou-Hallager 1996a.pdf (2.76 MB)

 

1995

Day, P., 1995. Pottery Production and Consumption in the Sitia Bay Area During the New Palace period, στο Tsipopoulou, M. & L. Vagnetti (επιμ.), Achladia: Scavi e Ricerche della Missione Greco-Italiana in Creta Orientale (1991-1993), Incunabula Graeca 97, Roma, 149-175. ΛήψηP.Day 1995.pdf (40.08 MB)

Τσιποπούλου, Μ., 1995. Κεραμεικά σημεία από την ανασκαφή Πετρά Σητείας (1989-1995), Πεπραγμένα του Z’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Α2, Ρέθυμνο, 931-971. ΛήψηM.Tsipopoulou1995.pdf (33.44 MB)

Tsipopoulou, M. & L. Vagnetti, 1995α. Exploration at Achladia and its Relation to Research on Minoan Occupation in the Area of the Sitia Bay, στο Tsipopoulou ,M. & L. Vagnetti (επιμ.), Achladia: Scavi e Ricerche della Missione Greco-Italiana in Creta Orientale (1991-1993), Incunabula Graeca 97, Roma, 11-14. ΛήψηM.Tsipopoulou L.Vagnetti 1995.pdf (12.23 MB)

Tsipopoulou, M. & L. Vagnetti, 1995β. Ipotesi su un’officina per la produzione di larnakes nella regione di Sitia, στο Tsipopoulou ,M. & L. Vagnetti (επιμ.), Achladia: Scavi e Ricerche della Missione Greco-Italiana in Creta Orientale (1991-1993), Incunabula Graeca 97, Roma, 131-145. ΛήψηM.Tsipopoulou L.Vagnetti 1995a.pdf (31.29 MB)

Tsipopoulou, M. & L. Vagnetti, 1995γ. Ελληνική Περίληψη, English Summary, στο Tsipopoulou ,M. & L. Vagnetti (επιμ.), Achladia: Scavi e ricerche della Missione Greco-Italiana in Creta Orientale (1991-1993), Incunabula Graeca 97, Roma, 199-205. ΛήψηM.Tsipopoulou L.Vagnetti 1995b.pdf (13.72 MB)

Wedde, M., 1995α. Άνθρωποι διαχρονικά: «Ημέρα γνωριμίας» στο Μινωικό ανάκτορο του Πετρά Σητείας, Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχος 55, Ιούνιος, 70-75. ΛήψηM.Wedde 1995.pdf (1.05 MB)

Wedde, M., 1995β. Ο Κόλπος της Σητείας: Ιστορία όσο πιάνει το μάτι, Περιοδικό Εν Σητεία, τεύχος 13, Δεκέμβριος, 34-38. ΛήψηM.Wedde 1995a.pdf (8.8 MB)

 

1994

Wedde, M., 1994. Άνθρωποι διαχρονικά: «Ημέρα γνωριμίας» στο Ανάκτορο Πετρά Περιοδικό Εν Σητεία, τεύχος 10, Μάιος, 29-31. ΛήψηM.Wedde 1994.pdf (4.48 MB)

 

1993

Tsipopoulou, Μ., 1993. Sitia, στο Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel, V, 1, Berlin, 315, 317, 318. ΛήψηM.Tsipopoulou 1993.pdf (1.62 MB)

 

1991

Τσιποπούλου, Μ., 1991α. Τεκτονικό σημείο από τον Πετρά Σητείας, Α.Α.Α. ΧΙΧ (1986), 171-177. ΛήψηΤσιποπούλου 1991.pdf (4.48 MB)

Τσιποπούλου, Μ., 1991β. Έρευνα στον Πετρά και τον κόλπο της Σητείας, Α.Α.Α. ΧΧ (1987), 11-30. ΛήψηM. Τσιποπούλου 1991β.pdf (10.4 MB)

Τσιποπούλου, Μ., 1991γ. Έρευνα στον Πετρά και τον κόλπο της Σητείας (1988), ΑΔ 41 (1986), Α΄, Μελέτες, 340-400. ΛήψηΤσιποπούλου 1991γ.pdf (97.63 MB)

Τσιποπούλου, Μ., 1991δ. Μινωική άγκυρα από τον Πετρά Σητείας, Α.Ε. 128, 121-128. ΛήψηΤσιποπούλου 1991δ.pdf (9.86 MB)

 

1990

Τsipopoulou, Μ., 1990α. ‘Potters’s Marks’ from Petras, Siteia, KADMOS, XXIX, 92-106. ΛήψηTsipopoulou 1990a.pdf (4.55 MB)

Tsipopoulou, M., 1990β. Recenti Scoperte di Epoca Minoica nel Golfo di Sitia, Seminari, Roma 1991, 105-137. Λήψη Tsipopoulou 1991b.pdf (172.39 MB)

Τσιποπούλου, Μ., 1990. Νέα στοιχεία για τη μινωική κατοίκηση στην περιοχή του κόλπου της Σητείας, Πεπραγμένα του ΣΤ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Α2, Χανιά, 305-321. ΛήψηΤσιποπούλου1990.pdf (23.18 MB)

 

1987

Παπαδάκης, Ν., 1987. Πετράς Σητείας, ΑΔ 34 (1979), Β΄2, Χρονικά, 409-410. ΛήψηN.Papadakis 1987.pdf (2.5 MB)

 

1985

Τσιποπούλου, Μ., 1985. Σητεία: Προϊστορία-Αρχαιότητα. Φωτογραφική-εκπαιδευτική έκθεση, οργάνωση Δήμος Σητείας, 17-31 Αυγούστου, Δημοτικός Κήπος.

 

1921

Ξανθουδίδης, Στ., 1921. Ι΄Αρχαιολογική Περιφέρεια, Μιραμπέλλον, Ιεράπετρος, Σητεία, Πετράς, ΑΔ 4 (1918), Παράρτημα, 23.  Λήψη 1921.pdf (911.58 KB)

 

1901-1902

Bosanquet, R.C., 1901-1902. Excavations at Petras, B.S.A. VIII, 282-285. ΛήψηR.C.Bosanquet 1901-1902.pdf (184.14 KB)

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.