Βαλασία Ισαακίδου

Βαλασία ΙσαακίδουΗ Βαλασία ερευνά την εκμετάλλευση των ζώων στον Πετρά μέσα από την ανάλυση των καταλοίπων των θηλαστικών. Εκπαιδεύτηκε στη ζωοαρχαιολογία στα Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL), όπου απέκτησε πτυχίο Κλασικής Αρχαιολογίας και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή, και του Sheffield, όπου επέκτησε MSc στην Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και Παλαιοοικονομία. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορική υπότροφος στα Πανεπιστήμια του Nottingham (Leverhulme Early Career Fellow), του Sheffield (INSTAP Post-doctoral fellow) και από το 2011, του UC Louvain του Βελγίου (Chercheur temporaire du Fonds national de recherche scientifique). Έχει διδάξει Αιγιακή Προϊστορία στο Nottingham και ζωοαρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Με την ανάλυση ζωικών καταλοίπων, η Βαλασία στοχεύει στη διερεύνηση του διαχρονικού ρόλου των ζώων ως πηγών τροφής και πρώτων υλών αλλά και ως συμβολικού κεφαλαίου για τις ανθρώπινες κοινωνίες του παρελθόντος. Για το σκοπό αυτό μελετάει μεγάλο αριθμό συνόλων από θέσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης που χρονολογούνται από την Αρχαιότερη Νεολιθική ώς την Εποχή του Σιδήρου. Επίσης ενδιαφέρεται για την μελέτη μεθόδων παραδοσιακής καλλιέργειας και εκτροφής ζώων σε συνεργασία με τον καθ. Paul Halstead, μέσω συνεντεύξεων με Μεσογειακούς γεωργούς και κτηνοτρόφους. Έχει δημοσιεύσει αποτελέσματα των ερευνών της σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και έχει συν-επιμεληθεί τόμο για τη Νεολιθική περίοδο στην Κρήτη (για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερές βιογραφικό βλ. την ιστοσελίδα της στο  Αcademia.edu).

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.