Οι βόρειες αποθήκες

Το τμήμα αυτό του ανακτόρου είναι κατά ένα όροφο χαμηλότερο από τον κύριο όγκο του κτιρίου, και επικοινωνεί με αυτό, τόσο με τη μνημειώδη κλίμακα που οδηγεί στην κεντρική αυλή, όσο και με εσωτερική σκάλα (1). Είχε τουλάχιστον δύο ορόφους, όπως δείχνουν οι ογκώδεις πεσσοί που στήριζαν την οροφή και έφεραν αρχικά κόκκινο κονίαμα, όπως και ο νότιος τοίχος του διαδρόμου, που σώζεται σε ύψος 1.8 μ. Οι αποθήκες αποτελούν τμήμα της ΥΜ ΙΑ ανακατασκευής του κτιρίου, και η εκτεταμένη διαμόρφωση του εδάφους έχει καταστρέψει τα πιθανά λείψανα Παλαιοανακτορικής κατοίκησης. Στον χώρο έχουν βρεθεί 36 μεγάλοι πίθοι, τοποθετημένοι σε κυκλικές αβαθείς κοιλότητες λαξευμένες στο δάπεδο. Οι αποθήκες καταστράφηκαν από πυρκαγιά, όπως και το υπόλοιπο ανάκτορο, στην ΥΜ ΙΒ.

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.