Ένα νεοανακτορικό κτίριο

Κατά τις ανασκαφικές εργασίες που προηγήθηκαν της κατασκευής των μονοπατιών αποκαλύφθηκε τμήμα πυργοειδούς ορθογώνιας κατασκευής, συνδεόμενης με ισχυρό αναλημματικό τείχος, χρονολογημένο στη Νεοανακτορική περίοδο. Στη γύρω περιοχή αποκαλύφθηκαν επίσης λείψανα σπιτιών της ίδιας εποχής. Τα ευρήματα αυτά σε τέτοια απόσταση από το ανάκτορο υποδηλώνουν τη μεγάλη έκταση του οικισμού, ο οποίος καταλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος του λόφου.

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.