Τατιάνα Θεοδωροπούλου

Tatiana Theodoropoulou

Η Τατιάνα Θεοδωροπούλου είναι ζωοαρχαιολόγος, με ειδίκευση στα λείψανα ψαριών και ασπονδύλων. Είναι μετα-διδακτορική ερευνήτρια στην Ομάδα Αιγαιακής Προϊστορίας της Μονάδας Αρχαιολογίας και Εφαρμοσμένων Επιστημών (Δίκτυο Γαλλικών Πανεπιστημίων και Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Γαλλίας), και το 2009-2010 ήταν Συνεργάτης Ζωολόγος του Εργαστηρίου Wiener της ΑΣΚΣΑ. Η Τατιάνα Θεοδωροπούλου αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές της (MA και Διδ. Δίπλωμα) στην Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και Προϊστορία στο Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon-Sorbonne. Η Διδ. Διατριβή της είχε τίτλο L’exploitation des faunes aquatiques en Grèce septentrionale aux périodes pré- et protohistoriques. Στη διάρκεια των σπουδών της εργάσθηκε ως συνεργάτης στο Εργαστήριο Ζωοαρχαιολογίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι (MNHN) και του Κέντρου Προϊστορίας, Αρχαιότητας και Μεσαιωνικών Σπουδών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Γαλλίας (CEPAM-CNRS). Μετά το τέλος των σπουδών της δίδαξε Ζωοαρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Βόλου. Ήταν ή είναι ακόμα συμβεβλημένο μέλος ή ερευνήτρια σε αρκετές επιστημονικές ομάδες από Πανεπιστήμια, Εφορείες και Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές (προϊστορικέςελληνιστικές) σε όλη την Ελλάδα, για τη μελέτη των υδρόβιων ζωικών λειψάνων (Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Αθηνών, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών). Έχει επίσης λάβει μέρος σε αρκετές ανασκαφές και έχει συντονίσει τις περιβαλλοντικές ομάδες τους. Τα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανασύσταση του αρχαιοπεριβάλλοντος, των ανθρώπινων στρατηγικών σχετικά με το περιβάλλον ξηράς και υδάτινο, τις αρχαίες πρακτικές διατροφής καθώς και θέματα εθνοαρχαιολογίας και πειραματικής αρχαιολογίας σχετικά με τη ζωολογία.

tatheod@hotmail.com

 

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.