Μεταξία Τσιποπούλου

Dr Metaxia Tsipopoulou

Η Δρ. Μεταξία Τσιποπούλου είναι αρχαιολόγος και γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα με θέμα διατριβής την κεραμική της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στην Ανατολική Κρήτη. Διεξήγαγε μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Βristol για δύο χρόνια, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Ιταλίας στη Ρώμη, ως υπότροφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και αργότερα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ως υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright. Έχει μακρόχρονη σταδιοδρομία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα περισσότερα χρόνια στην Κρήτη. Από το 2007 έως το 2011 ήταν Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Η Δρ. Τσιποπούλου είναι ειδικός της Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου του Αιγαίου και της Κρήτης ειδικότερα, και τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη της οργάνωσης των οικισμών και στην κεραμική. Διευθύνει σημαντικές συστηματικές ανασκαφές στην Κρήτη, περιλαμβανομένων της πόλης και του ανακτόρου του Πετρά στη Σητεία, του οικισμού του τέλους της Εποχής του Χαλκού στο Χαλασμένο Ιεράπετρας, καθώς και του νεκροταφείου της Πρώιμης και Μέσης Μινωικής περιόδου στον Πετρά, και παλαιότερα τα Υστερομινωικά νεκροταφεία στην Κριτσά Μιραμπέλου και τα Αχλάδια Σητείας. Έχει επίσης διευθύνει επιφανειακές έρευνες, έχει οργανώσει εκθέσεις αρχαιολογικών Μουσείων και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις και σεμινάρια στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν περισσότερα από 85 άρθρα και αρκετές μονογραφίες.  Το 2012 εξεδόθη ο τόμος των Πρακτικών του 1ου Συνεδρίου του Πετρά: M. Tsipopoulou, (ed.) Petras, Siteia. 25 years of excavations and studies. Monographs of the Danish Institute at Athens, vol. 16, με τη συμμετοχή 22 επιστημόνων από 6 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και Αμερικής. Μόλις ολοκλήρωσε την τελική δημοσίευση του Τομέα Ι του Πετρά, Petras, Siteia, Sector I, με 8 συνεργάτες.

Ως Διευθύντρια του Εθνικού Αρχείου Μνημείων η Δρ. Τσιποπούλου ήταν υπεύθυνη τόσον για το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας όσον και για την προστασία και ανάδειξη της ψηφιακής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό συμμετείχε σε μεγάλα Ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού, ιδιαίτερα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana.

Η Μεταξία Τσιποπούλου είναι σύζυγος του καθηγητή David W. Rupp και μητέρα του 16χρονου Ρωμανού

 

mtsipopoulou@yahoo.gr

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.