Αλέκος Νικάκης

Alekos Nikakis

Ο Αλέκος Νικάκης εργάσθηκε ως συντηρητής, επικεφαλής του εργαστηρίου συντήρησης της ΚΔ΄Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για πολλά χρόνια. Σήμερα είναι συνταξιούχος. Στις ιδιαίτερες ικανότητές του οφείλεται η συντήρηση των περισσότερων σημαντικών ευρημάτων της Ανατολικής Κρήτης, ελληνικών και ξένων αποστολών, επί μακρά σειρά ετών. Συνεργάσθηκε στον Πετρά στην ανασκαφή του ιερογλυφικού αρχείου, για την επί τόπου στερέωση του υλικού και την εξαιρετικά απαιτητική συντήρησή του στο εργαστήριο. Επίσης έχει συνεργασθεί με την Μ. Τσιποπούλου και στις ανασκαφές και στερεώσεις Κριτσάς και Χαλασμένου.

Copyright

©2010 petras-excavations.gr. All Rights Reserved.

Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Τόγιας.
Βασίζεται σε ΕΛ/ΛΑΚ.